Støholen Entreprenør utfører spesialoppdrag innen transport, kran og montasje. Sammen med oppdragsgiver og andre involverte parter planlegges og gjennomfører spesialoppdrag på en trygg og sikker måte.

Støholen Entreprenør har en allsidig og god maskinpark som betjenes av dyktige fagfolk med god erfaring. Godt utførte jobber har ført til at vi også stadig får forespørsler på ulike spesialoppdrag innen transport, kran og montasje.

Vi liker utfordringer!

Kontakt Arne Støholen

906 77 388
arne@stoholen.no